Artykuły

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka, podstawowe zaburzenie powierzchni oka, jest jedną z najczęstszych chorób okulistycznych. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, modyfikowane przez środowisko, któremu towarzyszy stan zapalny na powierzchni oka i zaburzona homeostaza.

Rola leków generycznych w farmakoterapii okulistycznej

Rola leków generycznych w farmakoterapii okulistycznej

Zamiarem autorów pracy jest włączenie się w nurt dyskusji na temat roli i znaczenia leków generycznych w okulistyce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i efektywności klinicznej ich stosowania.

Problemy okulistyczne w geriatrii

Problemy okulistyczne w geriatrii

Oko ludzkie i układ wzrokowy podlegają fizjologicznym procesom starzenia, które powodują stopniowe pogarszanie funkcji widzenia, niezależne od rozwoju chorób związanych z wiekiem (1). Obniżenie funkcji wzrokowych pojawiające się wraz ze starzeniem, niezależnie od przyczyny wywołującej, obniża jakość życia i ogranicza podejmowane czynności życiowe...

Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce

Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce

Ogromny postęp nowoczesnej fizyki w zakresie budowy i doskonalenia systemów laserowych oraz osiągnięcia chemii w dziedzinie syntezy coraz to nowych barwników fotouczulających pozwoliły na wprowadzenie w wielu specjalnościach medycznych metody fotodynamicznej (Photodynamic Therapy PDT).

Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej

Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej

Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny, bowiem cierpi na nią duży odsetek populacji. Obejmując wszystkie grupy wiekowe, jest ona najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych.

Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry

Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry

Operacje przetokowe polegają na wytworzeniu połączenia między komorą przednią a przestrzenią podspojówkową. Przez powstałą przetokę dochodzi do przepływu cieczy wodnistej, co prowadzi do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki

Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki

Odwarstwienie siatkówki to odłączenie jej części sensorycznej od nabłonka barwnikowego. Podział odwarstwienia siatkówki na: otworopochodne, trakcyjne i wysiękowe, z jednej strony mówi o bezpośredniej przyczynie zmian, z drugiej zaś - określa sposób leczenia.

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Rozpoznanie i leczenie jaskry do niedawna jeszcze opierało się tylko i wyłącznie na wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. To kryterium okazuje się jednak fałszywe zarówno w przypadkach jaskry z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (JNC), która stanowi wg różnych źródeł 24-39% jaskry pierwotnej otwartego kąta, jak i w nadciśnieniu ocznym.

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Wysoka krótkowzroczność degeneracyjna jest jednostką chorobową o słabo poznanej etiologii oraz uwarunkowaniu genetycznym i/lub środowiskowym, którą określają 3 kryteria: anatomo-kliniczne, biometryczne i refrakcyjne. Dwa pierwsze kryteria są dla niej specyficzne, ostatnie - najmniej, aczkolwiek w praktyce to ono właśnie jest najczęściej używane.

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Istotą uszkodzenia w jaskrze są zmiany anatomopatologiczne polegające na postępującej atrofii komórek zwojowych i warstwy włókien nerwowych siatkówki. W wyniku tych zmian dochodzi do postępującego zaniku tarczy nerwu wzrokowego z charakterystycznym poszerzeniem wnęki naczyniowej, ubytkami pierścienia nerwowo-siatkówkowego oraz ubytkami warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Diagnostyka ultrasonograficzna w okulistyce

Diagnostyka ultrasonograficzna w okulistyce

Początek XX wieku to pierwsze praktyczne zastosowanie przez Langevina ultradźwięków w hydrolokacyjnej metody poszukiwania łodzi podwodnych oraz pomiarów głębokości dna morskiego. Dopiero w latach 50. (1956 r.) Mundt i Hages donieśli o wykorzystaniu prezentacji A w badaniu gałek ocznych.

Zaćma - typowe postępowanie lecznicze

Zaćma - typowe postępowanie lecznicze

Najczęstszą chorobą soczewki ludzkiej jest zaćma. Jest ona najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie. Ze względu jednak na skuteczność leczenia jest to ślepota odwracalna.

Zespół suchego oka – problem ludzi aktywnych. Jak sobie z nim radzić?

Zespół suchego oka (ZSO) to problem coraz bardziej powszechny. Szczególnie dokucza on osobom aktywnym zawodowo, dużo pracującym przy komputerze i przebywającym w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wbrew pozorom nie zawsze jest on prawidłowo diagnozowany. Zdarza się, że ZSO jest mylony z zapaleniem spojówek o różnej etiologii lub współistnieje z innymi problemami. Ilustruje to poniższy przypadek...

Błyski - objaw wymagający znacznej uwagi lekarza rodzinnego

Wiele osób zdrowych skarży się na ciemne plamy pojawiające się okresowo w polu widzenia. Pacjenci opisują ten objaw jako "sadze", "pajączki", "latające muszki" czy "kłaczki przed okiem", przemieszczające się przy poruszaniu gałką i powoli opadające w dół.

Degeneracje plamki związane z wiekiem

Starzenie się związane jest z powolnym pogarszaniem się widzenia. Zmniejszenie przezierności ośrodków optycznych oka oraz zwężenie źrenicy sprawiają, że do siatkówki dociera coraz mniej światła.