Publikacje

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Przewodnik dla lekarza medycyny rodzinnej
05.01.2021
Obecność zaawansowanej postaci AMD w jednym oku jest czynnikiem ryzyka rozwoju zmian również w drugim oku.
Zespół suchego oka
28.11.2016
Zespół suchego oka, podstawowe zaburzenie powierzchni oka, jest jedną z najczęstszych chorób okulistycznych. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, modyfikowane przez środowisko, któremu towarzyszy stan zapalny na powierzchni oka i zaburzona homeostaza.
Rola leków generycznych w farmakoterapii okulistycznej
27.01.2014
Zamiarem autorów pracy jest włączenie się w nurt dyskusji na temat roli i znaczenia leków generycznych w okulistyce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i efektywności klinicznej ich stosowania.
Problemy okulistyczne w geriatrii
26.11.2010
Oko ludzkie i układ wzrokowy podlegają fizjologicznym procesom starzenia, które powodują stopniowe pogarszanie funkcji widzenia, niezależne od rozwoju chorób związanych z wiekiem (1). Obniżenie funkcji wzrokowych pojawiające się wraz ze starzeniem, niezależnie od przyczyny wywołującej, obniża jakość życia i ogranicza podejmowane czynności życiowe...
Jak często współczesny człowiek ma zaczerwienione oczy i dlaczego?
28.06.2006
Przekrwienie spojówek jest częstą dolegliwością współczesnego człowieka. Pomimo rozpowszechnienia się chorób alergicznych, alergia nie jest jedyną przyczyną zaczerwienionych oczu.
Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce
22.02.2003
Ogromny postęp nowoczesnej fizyki w zakresie budowy i doskonalenia systemów laserowych oraz osiągnięcia chemii w dziedzinie syntezy coraz to nowych barwników fotouczulających pozwoliły na wprowadzenie w wielu specjalnościach medycznych metody fotodynamicznej (Photodynamic Therapy PDT).
22.02.2003
Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej
22.02.2003
Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny, bowiem cierpi na nią duży odsetek populacji. Obejmując wszystkie grupy wiekowe, jest ona najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych.
22.02.2003
Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry
22.02.2003
Operacje przetokowe polegają na wytworzeniu połączenia między komorą przednią a przestrzenią podspojówkową. Przez powstałą przetokę dochodzi do przepływu cieczy wodnistej, co prowadzi do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.
22.02.2003
Perymetria automatyczna w diagnostyce neurookulistycznej
22.02.2003
Pole widzenia to przestrzeń, jaką ogarniamy wzrokiem. Prawidłowe pole widzenia każdego oka rozciąga się do 90 stopni od skroni, 60 od nosa, 55 od góry i 70 stopni od dołu.
22.02.2003
Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej
22.02.2003
Podstawowym celem medycznych technik obrazowania optycznego jest ocena morfologiczna struktur organizmu. Tkanki są strukturami wieloskładnikowymi o różnym stopniu uporządkowania i właściwościach spektralnych, stanowiącymi centra rozpraszające o wymiarach obejmujących szeroki zakres wartości.
22.02.2003