Artykuły

Przeszkodą są skierowania do okulisty

Przeszkodą są skierowania do okulisty

Wyceny procedur okulistycznych przez NFZ są oderwane od realiów, co doprowadziło do tego, że np. w zaćmie za te same pieniądze wykonujemy dwukrotnie więcej zabiegów.

Jaskra nie boli, ale kradnie wzrok

Jaskra nie boli, ale kradnie wzrok

W Polsce na jaskrę cierpi około 750 tys. osób. Blisko 70 proc. przypadków jest wykrywanych zbyt późno, aby uratować wzrok.

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka, podstawowe zaburzenie powierzchni oka, jest jedną z najczęstszych chorób okulistycznych. Jest to schorzenie przewlekłe i długoterminowe, modyfikowane przez środowisko, któremu towarzyszy stan zapalny na powierzchni oka i zaburzona homeostaza.

Rola leków generycznych w farmakoterapii okulistycznej

Rola leków generycznych w farmakoterapii okulistycznej

Zamiarem autorów pracy jest włączenie się w nurt dyskusji na temat roli i znaczenia leków generycznych w okulistyce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i efektywności klinicznej ich stosowania.

Problemy okulistyczne w geriatrii

Problemy okulistyczne w geriatrii

Oko ludzkie i układ wzrokowy podlegają fizjologicznym procesom starzenia, które powodują stopniowe pogarszanie funkcji widzenia, niezależne od rozwoju chorób związanych z wiekiem (1). Obniżenie funkcji wzrokowych pojawiające się wraz ze starzeniem, niezależnie od przyczyny wywołującej, obniża jakość życia i ogranicza podejmowane czynności życiowe...

Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki

Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki

Odwarstwienie siatkówki to odłączenie jej części sensorycznej od nabłonka barwnikowego. Podział odwarstwienia siatkówki na: otworopochodne, trakcyjne i wysiękowe, z jednej strony mówi o bezpośredniej przyczynie zmian, z drugiej zaś - określa sposób leczenia.

Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce

Metoda fotodynamiczna (PDT) w okulistyce

Ogromny postęp nowoczesnej fizyki w zakresie budowy i doskonalenia systemów laserowych oraz osiągnięcia chemii w dziedzinie syntezy coraz to nowych barwników fotouczulających pozwoliły na wprowadzenie w wielu specjalnościach medycznych metody fotodynamicznej (Photodynamic Therapy PDT).

Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej

Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej

Cukrzyca stanowi poważny problem społeczny, bowiem cierpi na nią duży odsetek populacji. Obejmując wszystkie grupy wiekowe, jest ona najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych.

Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry

Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry

Operacje przetokowe polegają na wytworzeniu połączenia między komorą przednią a przestrzenią podspojówkową. Przez powstałą przetokę dochodzi do przepływu cieczy wodnistej, co prowadzi do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Rozpoznanie i leczenie jaskry do niedawna jeszcze opierało się tylko i wyłącznie na wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. To kryterium okazuje się jednak fałszywe zarówno w przypadkach jaskry z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (JNC), która stanowi wg różnych źródeł 24-39% jaskry pierwotnej otwartego kąta, jak i w nadciśnieniu ocznym.

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Odmienność anatomiczna oka z wysoką krótkowzrocznością a kryteria rozpoznania i strategia leczenia jaskry

Wysoka krótkowzroczność degeneracyjna jest jednostką chorobową o słabo poznanej etiologii oraz uwarunkowaniu genetycznym i/lub środowiskowym, którą określają 3 kryteria: anatomo-kliniczne, biometryczne i refrakcyjne. Dwa pierwsze kryteria są dla niej specyficzne, ostatnie - najmniej, aczkolwiek w praktyce to ono właśnie jest najczęściej używane.

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Istotą uszkodzenia w jaskrze są zmiany anatomopatologiczne polegające na postępującej atrofii komórek zwojowych i warstwy włókien nerwowych siatkówki. W wyniku tych zmian dochodzi do postępującego zaniku tarczy nerwu wzrokowego z charakterystycznym poszerzeniem wnęki naczyniowej, ubytkami pierścienia nerwowo-siatkówkowego oraz ubytkami warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Zespół suchego oka – problem ludzi aktywnych. Jak sobie z nim radzić?

Zespół suchego oka (ZSO) to problem coraz bardziej powszechny. Szczególnie dokucza on osobom aktywnym zawodowo, dużo pracującym przy komputerze i przebywającym w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wbrew pozorom nie zawsze jest on prawidłowo diagnozowany. Zdarza się, że ZSO jest mylony z zapaleniem spojówek o różnej etiologii lub współistnieje z innymi problemami. Ilustruje to poniższy przypadek...

Błyski - objaw wymagający znacznej uwagi lekarza rodzinnego

Wiele osób zdrowych skarży się na ciemne plamy pojawiające się okresowo w polu widzenia. Pacjenci opisują ten objaw jako "sadze", "pajączki", "latające muszki" czy "kłaczki przed okiem", przemieszczające się przy poruszaniu gałką i powoli opadające w dół.

Degeneracje plamki związane z wiekiem

Starzenie się związane jest z powolnym pogarszaniem się widzenia. Zmniejszenie przezierności ośrodków optycznych oka oraz zwężenie źrenicy sprawiają, że do siatkówki dociera coraz mniej światła.